default-logo

Tel: 08-390099
02
FEB
2015

Stort modulprojekt på Östra sjukhuset

Posted By :
Comments : Off

Tre nya modullokaler på Östra Sjukhuset i Göteborg, etablerat av PCS Modulsystem

Marken förbereds här för etablering av två
modulbyggda lokaler på Östra Sjukhuset

Tre nya modullokaler på Östra Sjukhuset i Göteborg, etablerat av PCS Modulsystem

34 moduler till den ena och 26 till den andra
monteras under några fåtal dagar

Tre nya modullokaler på Östra Sjukhuset i Göteborg, etablerat av PCS Modulsystem

Tre nya modullokaler på Östra Sjukhuset i Göteborg, etablerat av PCS Modulsystem

Tre nya modullokaler på Östra Sjukhuset i Göteborg, etablerat av PCS Modulsystem

Tre nya modullokaler på Östra Sjukhuset i Göteborg, etablerat av PCS Modulsystem

Stora lokalen står monterad och redo
– klicka för att se mer av den etableringen

Tre nya modullokaler på Östra Sjukhuset i Göteborg, etablerat av PCS Modulsystem

Lokal nr 2 är också snabbt på plats
– klicka för att se mer av den etableringen

Tre nya modullokaler på Östra Sjukhuset i Göteborg, etablerat av PCS Modulsystem

Den tredje etableringen skapar PCS
på en yta som egentligen inte finns

Tre nya modullokaler på Östra Sjukhuset i Göteborg, etablerat av PCS Modulsystem

Snart står där en lokal på över 100 kvm
– klicka för att se mer av den etableringen

Med 64 moduler har tre olika lokaler skapats

PCS Modulsystem har fått ett nytt stort uppdrag på Östra sjukhuset i Göteborg. Här har i första skedet 64 moduler monterats till tre olika byggnader. För att möta framtidens allt större krav på sjukvård genomför Östra Sjukhuset 2014–2018 stora om- och tillbyggnader. Vid Drottning Silvias Barnsjukhus uppförs en helt ny byggnad, kvinnokliniken byggs ut och det centrala akutintaget byggs om för att anpassas till dagens krav på akutsjukvård och antal vårdplatser.
Kräver omflyttningar
Ett till- och nybyggnadsprojekt av dessa mått kräver en mängd omflyttningar för att de olika avdelningarna fortsatt ska klara av att bedriva sin verksamhet under byggnationstiden. Med anledning av detta har PCS Modulsystem fått i uppdrag att leverera och etablera tillfälliga lokaler på området i form av högklassiga modulbyggen. I det första skedet avser uppdraget 64 moduler, totalt över 1700 kvadratmeters lokalyta, fördelat på tre paviljonger vilka tas i bruk i mars 2015.
Forskning och administration
De två största paviljongerna är tillsammans hela 60 moduler, 13 respektive 17 enheter i två plan. I den största kommer forskning samt mottagning personer som ingår i studierna inrymmas, i den något mindre ryms administrativa arbetsplatser för barnsjukhuset. För att finna markyta som rymmer dessa, med nödvändiga till- och frånfartsvägar, har sjukhusparken söder om infektionskliniken fått ge plats åt bygget. Gräsytor och gångvägar har schaktats bort och marken har fyllts ut med lager av bärmaterial där man sedan byggt grund åt modulerna.
Skolbyggnad
Vid den tredje etableringen, vilken är belägen vid barnavdelningen, fanns på förhand ingen yta som rymde paviljongen. Här har använts delar av ett grönområde, en vändplats samt en trottoar där man trots en nivåskillnad på ca 1,5 meter byggt grund, etablerat och lyckats få modulerna att smälta in väl i omgivningen. Denna paviljong kommer fungera som skolbyggnad för patienter på barnsjukhuset. Östra sjukhuset, som är en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset, kommer hyra modulbyggnaderna under den tidsperiod som sjukhuset genomför permanenta om- och tillbyggnationer fram till nyinvigningen 2018.
Så går ett typiskt modulmontage till. Se filmen om etablering 1 på Östra sjukhuset >>
Etablering 2 blir administrativ lokal för barnsjukhuset. Se filmen om modulmonteringen >>
Se filmen om den "omöjliga" etableringen av lokal nr 3 >>
Östra sjukhuset i Göteborg hyr tre modulpaviljonger av PCS Modulsystem underer en om- och tillbyggnad.

Östra sjukhuset i Göteborg kommer hyra tre modulpaviljonger av PCS under en om- och tillbyggnad. Klicka på bilden för PDF av ritningarna.

Östra sjukhuset i Göteborg hyr tre modulpaviljonger av PCS Modulsystem under en om- och tillbyggnad.  
  • Är du intresserad av det här projektet?

    Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt

med oss på PCS, klicka då här: DIREKTKONTAKT
About the Author