default-logo

Tel: 08-390099
Tags:

Behovet av fler klassrum på Norrmalm i Stockholm var stort. En lösning blev att PCS Modulsystem monterade en våning till på en befintlig skolpaviljong på Karlsbergsskolan.
KarlbergsskolanAug2017-26 kopia
KarlbergsskolanAug2017-32 kopia
KarlbergsskolanAug2017-10 kopia
Behovet av fler klassrum på Norrmalm i Stockholm var stort. En lösning blev att PCS Modulsystem monterade en våning till på en befintlig skolpaviljong på Karlsbergsskolan.
Behovet av fler klassrum på Norrmalm i Stockholm var stort. En lösning blev att PCS Modulsystem monterade en våning till på en befintlig skolpaviljong på Karlsbergsskolan.
Paviljongen fick övervåning, trapphus och nytt sadeltak

Norrmalm i Stockholm saknade klassrum. På Karlbergsskolan fann man en bra lösning på ett akut lokalbehov. Den paviljong i ett plan som redan stod på skolgården kunde byggas ut på höjden. Sommaren 2017 monterades sju skolmoduler med PCS Comfortstandard samt två trapphusmoduler med hiss. Till detta byggdes en gedigen ramp för tillgänglighetsanpassning. Vips hade skolan fått en snygg tvåvåningsbyggnad med ytterligare nära 200 kvadratmeter till två klassrum, grupprum samt omklädnad och toaletter. Med denna utbyggnad kunde också Norrmalms utbildningsförvaltning låta de förra tredjeklassarna gå kvar i Karlbergsskolan även i fjärde klass.

Skolbyggnaden i två plan är en tillfällig lokal som hyrs av PCS Modulsystem och kommer användas under tiden som stadsdelen renoverar flera andra skolor för att där öka kapaciteten att ta emot det ökade elevantalet på Norrmalm.

Läs intervju med Karlbergsskolans lokalansvarige >>

Behovet av fler klassrum på Norrmalm i Stockholm var stort. En lösning blev att PCS Modulsystem monterade en våning till på en befintlig skolpaviljong på Karlsbergsskolan.

Klicka på skissen för att öppna PDF med fasadskisser.

Behovet av fler klassrum på Norrmalm i Stockholm var stort. En lösning blev att PCS Modulsystem monterade en våning till på en befintlig skolpaviljong på Karlsbergsskolan.

Öppna PDF med ritning av plan 2 genom att klicka på bilden.