default-logo

Tel: 08-390099
17
MAR
2015

Minst 40 dB av oljudet stannar i väggarna

Posted By :
Comments : Off

Ljudmatning-22–1210

Nya tysta modulerna PCS Comfort

Nya tysta modulerna PCS Comfort

Akustikmätning visar den goda ljudkvaliteten i PCS Comfort

För att få mer svart på vitt hur god ljudmiljö de nya modulerna PCS Comfort från PCS Modulsystem skapar, har en kontrollmätning utförts av akustikkonsulten Boris Lukic på Tyréns.

– Vi är en helt oberoende akustikmätningskonsult. Vi ger inte betyg i vad som är bra och inte bra, utan redovisar i siffror resultatet av mätningen. Ur akustiksynpunkt är träkonstruktioner alltid mer problematiska än de i betong när man ska nå goda resultat för ljudmiljön. Sammantaget kan vi dock se att det här är en väl genomtänkt lättkonstruktion i trä ur akustiksynvinkel. Enda svagheten ljudmässigt är längsgående träbalkar som går från ett rum till ett annat, men där vet PCS nu tack vare mätningen hur de kan åtgärdas, säger Boris Lukic.

Vi sitter och går igenom den 24-sidiga rapport Boris har sammanställt om kontrollmätning av luft- och stegljudsisolering, installationsbuller, efterklangstider samt fasadisolering mellan byggmoduler.

– Kravet är att lokalerna ska leva upp till ljudklass C på alla mätområden. Det gör denna modulbyggnad. På alla områden lever man dessutom upp till ljudklass A eller B, förutom just stegljud som överförs via längsgående golvbjälkar till ett annat rum. Men om de punkter jag har rekommenderat åtgärdas, vet vi från tidigare mätningar att man då kommer upp till de högsta ljudklasserna. Något som vi får kontrollmäta i en monterad skola, säger Boris Lukic.

Minst ljudklass B

– Vi har redan i vår produktion från och med mars månad bytt till en ny, tyngre golvskiva i korridorerna för att förbättra stegljudsisoleringen. Vår målsättning är att uppfylla minst ljudklass B inom alla områden. Vi kommer följa upp de nya åtgärderna med nya mätningar, säger Gert Hedström på PCS Modulsystem.

Det viktigaste är kanske vad dessa resultat leder till för den personal och de barn som ska vistas hela dagarna i de skolor, förskolor och fritidshem som nya PCS Comfort främst är skräddarsydda för.

40 dB stannar i väggarna

– När det gäller isolering av luftljudet från rum till rum, så betyder resultaten att väggarna tar bort minst 40 dB, förklarar Boris Lukic.

– Vi kan också konstatera att man använt ljudabsorbenter på en av de parallella väggar, och inte bara i tak, vilket är helt korrekt för att ljud i rummet ska klinga av på ett behagligt sätt, säger Boris Lukic.

Därför utvecklades de tysta modulerna PCS Comfort >>

Akustikmätning av ljudmiljön i nya, tysta modulerna PCS Comfort.

Boris Lukic utför akustikmätning av ljudmiljön i nya, tysta modulerna PCS Comfort.

 

Ljudmätningens resultat

En summering av resultaten från ljudmätningarna, mätt enligt svensk standard SS 25268:2007:

Från korridor till klassrum – Ljudklass B
Från grupprum till klassrum – Ljudklass A
Stegljud från korridor till klassrum – Ljudklass C
Stegljud från grupprum till klassrum – Ljudklass A
Installationsbuller – Ljudklass B
Efterklanger i klassrum – Ljudklass A
Efterklanger i grupprum – Ljudklass B

För komplett ljudmätningsrapport, kontakta PCS Modulsystem AB.

  • Är du intresserad av det här projektet?

    Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

About the Author