default-logo

Tel: 08-390099
01
FEB
2013

Följ skoltillbyggnaden steg för steg

Posted By :
Comments : Off
Raka vägen till färdig lösning lovar vi på PCS Modulsystem. Här kan du steg för steg se hur ett stort skoltillbyggnadsprojekt i Spånga gick till och se hur vi  genomförde det på ett för skolan snabbt, smidigt och säkert sätt. I mitten av april 2012 inledde vi en stor tillbyggnad av Solhemsängens skola i Spånga, Stockholm. När höstterminen började fem månader senare var hela projektet färdigt för skolbarnen att börja, med tillbyggda lokaler i två plan på 1500 kvadratmeter. Den ytan gör att skolan har vuxit med stor matsal, tillagningskök och åtta tillkommande nya klassrum/hemvister samt bibliotek och rum för skolsköterska och kurator. Allt detta byggdes med hjälp av 38 skräddarsydda byggmoduler från PCS. Hela projektet har pågått sedan hösten 2011 med planering med utbildningsförvaltningen och skolpersonal. Tillsammans har vi tagit fram ritningar samt bygglovsansökningar Själva byggprojektet inleddes under två veckor i april med att marken förbereddes med schaktning, dränering och all övrig rörläggning. Se gärna filmerna härintill från steg 1 till steg 5 i projektet. I de övriga stegen under april–augusti har vi pålat ner till 24 meters djup, byggt grund, monterat moduler, utfört takjobb och därefter färdigställt in- och utvändigt.
FÖRARBETET: Planering och skisser har arbetats fram från hösten 2011. Så här kommer den färdiga Solhemsängens skola se ut.

FÖRARBETET: Planering och skisser har arbetats fram från hösten 2011. Så här kommer den färdiga Solhemsängens skola se ut.

STEG 1: Här är det full koll på att tillbyggnaden av Solhemsängens skola har inletts med att marken har färdigställts och alla rör har lagts på plats.

STEG 1: Här är det full koll på att tillbyggnaden av Solhemsängens skola har inletts med att marken har färdigställts och alla rör har lagts på plats.

STEG 2: Filmen visar pålning med stålpålar ner till berggrunden på 24 meters djup. Därmed kommer grunden och hela tillbyggnaden av Solhemsängens skola stå stadig.

STEG 2: Filmen visar pålning med stålpålar ner till berggrunden på 24 meters djup. Därmed kommer grunden och hela tillbyggnaden av Solhemsängens skola stå stadig.

STEG 3: Se hur grunden görs färdig för montage av tillbyggnadens nya moduler. Det sker några veckor i maj med att betongplintkapitäler monteras på stålpålarna, de justeras på plats och betongbalkar läggs ut för att bära upp skolan.

STEG 3: Se hur grunden görs färdig för montage av tillbyggnadens nya moduler. Det sker några veckor i maj med att betongplintkapitäler monteras på stålpålarna, de justeras på plats och betongbalkar läggs ut för att bära upp skolan.

STEG 4: Se filmen med över tusen stillbilder på hur PCS under några dagar i juni monterar 38 byggmoduler och skapar över 1000 kvm nya skolutrymmen. Därefter monteras takstolar och plåttak läggs. På kort tid har hela den tillbyggda skolbyggnaden kommit på plats.

STEG 4: Se filmen med över tusen stillbilder på hur PCS under några dagar i juni monterar 38 byggmoduler och skapar över 1000 kvm nya skolutrymmen. Därefter monteras takstolar och plåttak läggs. På kort tid har hela den tillbyggda skolbyggnaden kommit på plats.

STEG 5: Efter in- och utvändigt färdigställande står nu skolan redo för att ta emot alla skolbarn till de åtta nya klassrummen, nya matsalen samt även nya personalrum mm.

STEG 5: Efter in- och utvändigt färdigställande står nu skolan redo för att ta emot alla skolbarn till de åtta nya klassrummen, nya matsalen samt även nya personalrum mm.

  • Är du intresserad av det här projektet?

    Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

About the Author