default-logo

Tel: 08-390099
17
NOV
2015

Modulsystem var namnet

Posted By :
Comments : Off

Du som har arbetat ett tag med oss vet att vi är ytterst specialiserade, och har varit det från företagets första arbetsdag 1993. Med hjälp av moduler, utveckling av egna modulsystem och modulmontage i egen regi har vi genom åren skapat exakt de lokaler som våra kunder behöver just nu.

Sedan hösten 2015 är allt sig likt, vi fortsätter som vanligt med vår modulspecialisering. Men samtidigt är det mycket som sker och förändras. En sådan sak är vårt namn. Vi har sedan start hetat PCS Projektservice, men har nu bytt till PCS Modulsystem AB. Anledningen är ganska enkel. Vi vill vara tydligare med vad vi gör, och alltid har gjort.

Modulsystem över hela Sverige

Men namnbytet har också att göra med den tid vi lever i, och hur förändringens vindar drar. Vi märker att allt fler söker efter olika former av modullösningar. Från att ha varit fokuserade till Stockholmsområdet, har vi vuxit till att täcka in hela Sverige. Sedan flera år har vi ett Göteborgskontor som de senaste åren fått alltfler uppdrag i Västsverige. I Norrland med bas i Sundsvall har vi sedan något år ett kontor, och nu ser vi hur uppdragen ökar norrut.

Många söker moduler för att de vill ha en snabb, enkel och hyrd lokallösning under en begränsad tidsperiod. Men lika många har insett att moduler av idag erbjuder väl så hög kvalitet som platsbyggt, svarar upp till alla byggnormer och kan erbjuda stor flexibilitet utefter just de behov av lokal du har. Allt är i princip möjligt, på ett relativt enkelt och prisvärt sätt.

Ny produktserie moduler

Som ett led i denna utveckling har vi under 2015 lanserat årets modulnyhet – den tysta PCS Comfort. En modulserie som är utvecklad för att möta alla moderna krav på god arbetsmiljö från främst förskolor och skolor. Med den kan vi i tillfälliga lokaler erbjuda personal, elever, vårdtagare och självklart kontorsanställda en miljö med största möjliga ljudkomfort.

Med oss på PCS Modulsystem behöver ni ingen annan part. Vi tar fullt ansvar för varje steg i projektet. Från ritning och tillverkning av moduler till montage, färdigställande och lokaldrift. När hyrestiden är slut tar vi hand om modulerna och återställer marken. Tack vare en liten, erfaren och samtrimmad organisation kan vi förena god service med kostnadseffektivitet.

PCS Modulsystem AB ger dig helt enkelt ett flexibelt lokalsinne. Vi vet hur man omvandlar dina lokalbehov till en skräddarsydd lösning. Fortsatt välkommen.

Bästa hälsningar
Vännerna på nygamla PCS Modulsystem AB

PCS_NyLogo_payoff_stor

Vill du komma i kontakt

med oss på PCS, klicka då här: DIREKTKONTAKT

About the Author